top of page

Яагаад заавал Евро стандарт гэж ???

Улс орон бүр өөрийн гэсэн стандарттай хэдий ч үйлдвэрлэгчид үйл ажиллагаагаа Евро стандартад нийцүүлж, Европын хэрэглэгчдийн шаардлагад нийцсэн чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлэхийг эрмэлздэг. Учир нь Евро стандарт нь зөвхөн чанарын шаардлагыг хангуулахаас гадна Европын орнуудын эдийн засгийн харилцааг уялдуулан, аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад худалдааг хөнгөвчилж, хэрэглэгчдэд итгэл төрүүлдэг тул уг стандартыг хэрэгжүүлэгч байгууллагууд нэр хүндийн баталгаа болгож ашиглах нь түгээмэл. 


Барилгын материалын хувьд Евро стандарт нь чанар, аюулгүй байдал, тогтвортой үйлдвэрлэл буюу байгаль, экологийн тэнцвэрийг хангахад чухал ач холбогдол бүхий нарийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг багтаасан байдаг юм. Үйлдвэрлэгчид эдгээр шалгуур үзүүлэлтийг хангасан, эсвэл түүнээс давсан шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийг зорих нь зах зээлийн чөлөөт өрсөлдөөнийг эрчимжүүлж, инновацын хөшүүрэг болж, эдийн засгийн өсөлтийг дэмждэг гэж судлаач, эдийн засагчид үздэг байна.   


Барилгын материалын үйлдвэрлэлд Евро стандартыг мөрдлөг болгосноор дараах онцлог, давуу талууд үүсдэг болохыг тэд онцолж байна. 


Чанар, аюулгүй байдал: Евро стандартын барилгын материалыг бүтээн байгуулалтад ашигласнаар чанар, аюулгүй байдлыг өндөр түвшинд хангаж чаддаг. Төслийг захиалагч болон гүйцэтгэгч компаниудын хувьд эцсийн үр дүн нь хүлээлтэд нийцэхээс гадна, бүтцийн эвдрэл болон бусад эрсдэлийг бууруулна гэдэгт итгэлтэй байж болно.


Байгаль орчны шаардлага: Евро стандарт болон байгаль орчны шалгуур үзүүлэлтийг ялгаж, салган ойлгох бараг л боломжгүй.  Өөрөөр хэлбэл, барилгын материал чанарын өндөр түвшинд үйлдвэрлэгдэхээс гадна байгаль орчныг хамгаалахад чиглэсэн тодорхой стандартуудыг, тухайлбал хаягдал, бохирдлын ялгаруулалтыг хамгийн бага түвшинд барих, цаашлаад үл ялгаруулах, дахин боловсруулах шаардлагыг давхар хангаж байх ёстой болдог. 


Найдвартай байдал: Барилгын материал үйлдвэрлэгчид болон ханган нийлүүлэгчид Евро стандартыг мөрдлөг болгосноор тухайн бүтээгдэхүүнд итгэх хэрэглэгчдийн итгэлийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Учир нь, 500 сая гаруй хүнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн уг стандартаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнд хэрэглэгчид илүү их итгэж, сонгох хандлагатай байдаг. 


Инновац, дэвшил: Евро стандарт нь барилгын салбарт инновацыг эрчимтэй нэвтрүүлж буй. Хэрэглэгчдийн итгэлийг хүлээсэн уг стандартын шаардлагад нийцсэн, түүнээс давсан өндөр чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийн төлөө үйлдвэрлэгчид шинэ, илүү үр ашигтай, аюулгүй, ногоон арга замыг зогсолтгүй эрэлхийлсээр байгаа билээ. 


Хуулийн шаардлага: Европт үйл ажиллагаа явуулах тохиолдолд Евро стандартыг үл дагаж мөрдөх нь үндсэндээ Европын Холбооны хууль эрх зүйн тогтолцоог үл ойшоож байна гэсэн үг. Тиймээс аливаа үйлдвэрлэл, бүтээн байгуулалтын төслүүд эдгээр стандартыг хангаагүй бол хуулийн хариуцлага хүлээх, төсөл зогсох хүртэлх эрсдэлтэй нүүр тулдаг. 


Дэлхийд өрсөлдөх чадвар: Европт Евро стандартыг чухалчилдгаас гадна уг стандарт нь олон улсад өндөр босго тогтоогоод буй. Учир нь Евро стандарт нь дэлхийн стандарттай нийцдэг төдийгүй олон тохиолдолд дэлхийн стандартаас давсан шаардлагууд тавигддаг тул уг стандартыг хэрэгжүүлэгч байгууллага нь дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх чадвар өндөртэй байдаг. 


Монголын Алт (МАК) ХХК-ийн барилгын материал үйлдвэрлэлийн төслүүд нь Евро стандартыг хангасан, хагас болон бүрэн автомат технологи, тоног төхөөрөмжөөр бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж байгаагаас гадна, шаардлагатай түүхий эдүүдийг Европын орнуудаас импортлон үйлдвэрлэлдээ ашиглаж байна. 


bottom of page