top of page

МАК Евро Блок үйлдвэр үйлдвэрлэлийн усны хаягдалгүй үйл ажиллагаа явуулж байна

Европ стандартын чанарын шаардлага хангасан хийт бетоныг үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлж буй МАК Евроблок үйлдвэр нь технологийн усыг 100% эргүүлэн ашиглаж байна.

MAK компани НҮБ-ын #bethechange уриалгад нэгдэж ажилтнуудын эрүүл мэнд, амьдралын чанарт чухал ач холбогдолтой усны чанар, эрүүл ахуйн асуудлаар мэдлэг, ойлголт түгээх сургалт хийж, ундны усны чанар, эрүүл ахуйг сайжруулах санал санаачлагад уриалах, түүнийг шийдвэрлэх ажлуудыг хийж эхлээд байна.


Мөн тухайн жилд ашиглахыг зөвшөөрсөн үйлдвэрлэлийн усны хэмжээнээс 40-50% бага ус зарцуулан байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл эрхэлж байна.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page